O obxectivo desta entidade é o de manter e difundir a cultura de Galicia, así como os costumes, folclore, lingua, gastronomía, etc., e así se recolle nos seus estatutos:

  • Favorecer a relación entre os emigrantes galegos.
  • Manter e fomentar o sentido da identidade nacional galega.
  • Facilitar a comunicación entre os galegos e o resto de habitantes de Cataluña.
  • Manter unha conexión constante coa realidad de Galicia, informando y aportando alternativas.
  • Contribuír ao desenvolvemento e promoción da cultura galega en todos os aspectos.
  • Traballar pola normalización do idioma galego.

Irmandade Galega de Rubí